Programma

Nederland ontvangt van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) circa 765 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag.

Openstellingen

Op de websites van de provincies en RVO.nl vindt u een overzicht van de openstellingen. 

 

Nieuws

28 juli 2016

Op dit moment voert Ecorys de ex-post evaluatie POP2 uit. Inmiddels...

15 juli 2016

Het Handboek POP3 subsidies staat nu online! Het handboek is bedoeld voor aanvragers of...